Hjälp oss att bli bättre!

Vårt mål är att skapa kurser och evenemang av högsta kvalitet, som ger verkligt mervärde för dig som deltar. Vi är därför nyfikna på vilka kurser du vill gå, under vilka former och var någonstans. Enkäten tar cirka två minuter att fylla i.

Tack på förhand.
PortEdu AB

Du hittar enkäten här.