Villkor

Portedu AB arrangerar kurser och upplevelser i Portugal. I arrangemangen ingår lärare/guide och eventuella transporter som är nödvändiga i arrangemangen. I avgiften ingår också eventuellt kursmaterial, utrustning och, i de fall det är aktuellt, inträde till institutioner och evenemang som är en del av våra arrangemang. Vad som ingår är specificerat för varje kurs eller arrangemang.
Vid en del av våra arrangemang ingår logi. I andra fall är det ett tillval.

I våra arrangemang ingår inte flyg till och från Portugal eller transfer.

Portedu AB är registrerat i Sverige och följer därmed svenska regler och är redovisningsskyldigt i Sverige. Däremot, redovisas moms i Portugal för den del av verksamheten som bedrivs där. Är du företagare och drar av moms bör du kontrollera med Skatteverket vilka regler som gäller just dig.

Vid anmälan mejlar Portedu AB en faktura som pdf, fakturan omfattar hela kursavgiften och ska vara betald inom 10 dagar. Din anmälan är giltig först när betalning är registrerad hos oss.
Vid avbeställning mer än 30 dagar före kursstart återbetalas 70% av kursavgiften. Med färre än 30 dagar till kursstart återbetalas inte kursavgiften.

Portedu AB förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid för lågt antal deltagare. I sådant fall återbetalas hela kursavgiften. En sådan förändring aviseras med minst 30 dagar till kursstart.

Om det inom 14 dagar före avresa förekommer krigshandlingar, naturkatastrofer, livsfarliga smittsamma sjukdomar och andra härmed likställda situationer kan resan avbeställas utan avgift, förutsatt att svenska myndigheter (exempelvis Utrikesdepartementet) direkt avråder från resor till det aktuella området och att situationen har uppstått efter det att kursen betalts.

Genom att godkänna villkoren accepterar du också att Portedu AB registrerar de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna hanetara din anmälan.
Vi respekterar din rätt till integritet och de regler som gäller hantering av personuppgifter. Inom 20 dagar efter avslutad kurs erbjuds du att fylla i en enkät och i samband med den kan du välja om du vill stå kvar i vårt kundregister och erhålla nyheter från Portedu AB . Annars raderas samtliga uppgifter 90 dagar efter avslutad kurs.

Portedu AB förbehåller sig rätten att vid sjukdom eller liknande ta in vikarie för den namngivna läraren för kursen. Portedu AB förbinder sig att så långt som är möjligt erbjuda lärare med likvärdig kompetens.